Účetnictví

Účetnictví vedeme v ekonomickém programu POHODA, kde evidujeme doklady následovně:

  • Kniha pohledávek a závazků (evidence jejich úhrad a přehled nezaplacených faktur)
  • Pokladní kniha (příjmové a výdajové doklady)
  • Bankovní doklady
  • Zpracování DPH (měsíčně,čtvrtletně) a záznamní povinnost DPH
  • Skladová evidence (skladové karty, příjemky, výdejky a výrobní listy, skladové pohyby, inventurní soupisy, zaúčtování fyzické inventury v programu)
  • Evidence majetku a DHIM , inventarizační karty majetku
  • Účetní deník, hlavní kniha, obratová předvaha
  • Zpracování roční uzávěrky, rozvaha, výsledovka
  • Daňové přiznání

Účetnictví zpracováváme v průběhu celého roku dle dodaných podkladů klientem a v souladu s příslušnými zákony.