Daňová evidence

Daňovou evidenci vedeme v ekonomickém programu POHODA, kde evidujeme doklady následovně:

  • Kniha pohledávek a závazků (evidence jejich úhrad a přehled nezaplacených faktur)
  • Pokladní kniha (příjmové a výdajové doklady)
  • Kniha bankovních dokladů
  • Zpracování DPH (měsíčně,čtvrtletně) a záznamní povinnost DPH
  • Skladová evidence (skladové karty, příjemky, výdejky a výrobní listy, skladové pohyby…) inventurní soupisy
  • Evidence majetku a DHIM, inventarizační karty majetku
  • Peněžní deník
  • Výkaz o majetku a závazcích,příjmech a výdajích
  • Daňové přiznání včetně tiskopisů pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu

Daňovou evidenci zpracováváme v průběhu celého roku dle dodaných podkladů klientem a v souladu s příslušnými zákony.